Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

DANE KONTAKTOWE

Ks. ŁUKASZ NOCOŃ
Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej oraz Przewodniczący Zespołu ds. Prewencji Archidiecezji Katowickiej
kom.: +48 519 318 959
e-mail: delegat.dm@archidiecezjakatowicka.pl
Adres miejsca pracy:
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39 (wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1)
40-043 Katowice

Adres do korespondencji:
Skr. poczt. 206
40-950 Katowice

Współpracownicy
Duszpasterz osób pokrzywdzonych
Ks. KAROL FAJ
kom.: +48 510 516 282
e-mail: wsparcie.dm@katowicka.pl
 

Rzecznicy Praw Osób Skrzywdzonych w Kościele
ANNA GAJDA (interwent kryzysowy, poradnictwo psychologiczne)
kom.: 507 982 107
e-mail: annagajda.rybnik@wp.pl
 

MARCIN MOROŃ (psycholog)
kom.: 507 982 164
e-mail: marcin.moron@katowicka.pl
 

Pomoc
Przystań – Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna w Katowicach
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30/4; 40-058 Katowice
kom.: 519 546 197 (poniedziałek – piątek od 14.00 do 19.00)
e-mail: kontakt@przystan.katowice.pl
 

Obszar pomocy:

  • Poradnictwo psychologiczne / pomoc psychologiczna / konsultacje;
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży;
  • Psychoterapia rodzin;
  • Psychoterapia par;
  • Interwencja kryzysowa;
  • Diagnoza psychologiczna;
  • Psychoedukacja;
     

Zgłoś krzywdę
poradnik online dla osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w okresie małoletności lub posiadających informację o takim przestępstwie, przygotowany przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

https://ochrona.opoka.news/zgloskrzywde-pl-nowa-strona-w-sieci

Katolicki Telefon Zaufania (Katowice)
tel.: +48 32 253 05 00 (całodobowy)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
116 111 (od 12.00-2.00)

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla dzieci i młodzieży, zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach.
Formy pomocy: konsultacje telefoniczne  i online, interwencje podejmowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, działania edukacyjne i informacyjne.
 

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
tel.: 800 100 100

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych.
Formy pomocy: konsultacje telefoniczne i online w sytuacjach związanych z problemami rodziców/opiekunów i nauczycieli z podejrzeniem lub stwierdzeniem doświadczania przez dzieci i młodzież agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, wykorzystywania seksualnego, kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, uzależnień, depresji, myśli samobójczych lub zaburzeń odżywiania.
 

Zranieni w Kościele
tel.: 800 280 900 (wtorek: od 19.00-22.00)

Rozmowy prowadzone są anonimowo, w celu uzyskania życzliwej i rzetelnej informacji, pomocy i porady. Pomoc w skontaktowaniu z zaufanymi specjalistami: psychologami, prawnikami, duszpasterzami oraz w zgłoszeniu przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych i państwowych.
 

Centrum Ochrony Dziecka
e-mail: pomoccod@ignatianum.edu.pl
Skierowany głównie do osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie lub młodości w środowisku kościelnym, szczególnie do tych, które zmagają się, ze skutkami tego rodzaju przemocy. Możliwość podzielenia się drogą mailową swoją historią, trudnościami, potrzebami i pytaniami. Również w sytuacji, gdy ktoś nie doświadczył takiej przemocy, ale był jej świadkiem.