Odwiedziny duszpasterskie A.D. 2024:

Odwiedziny duszpasterskie A.D. 2024

Wtorek, 2.01.2024 Godz. 16.00

1. Małachowskiego 54 – 78 (parzyste)

2. Małachowskiego 69 – 141 (nieparzyste)

3. *Zadumy 5 – 31 (początek ok. 17.45)

Środa, 3.01.2024 Godz. 16.00

1. Małachowskiego 82 – 126 (parzyste, wzdłuż głównej drogi)

2. Małachowskiego od 80B i Przejazdowa 18A – 48

Czwartek, 4.01.2024 Godz. 16.00

1. Przejazdowa 24A – 50C

2. Jasna 2 – 24 (parzyste i nieparzyste)

Piątek, 5.01.2024 Godz. 16.00

1. Cyprysowa 1 – 11 i Cedrowa 14 – 2 (parzyste i nieparzyste)

2. Szeptyckiego 3 – 26 (parzyste i nieparzyste)

Sobota, 6.01.2024 Godz. 14.00

1. Grabowa 2 – 16 i Strzembosza 18 – 3 (parzyste i nieparzyste)

Niedziela, 7.01.2024 Godz. 14.00

1. Nowomiejska 1 – 57 (nieparzyste)

2. Nowomiejska 4 – 68 (parzyste)

Poniedziałek, 8.01.2024 Godz. 16.00

1. Dunikowskiego 3 – 37 (nieparzyste)

2. Dunikowskiego 4 – 66 (parzyste)

Wtorek, 9.01.2024 Godz. 16.00

1. Rejewskiego 3 – 32 (parzyste i nieparzyste)

2. Rejewskiego 63 – 105A (nieparzyste)

3. *Anieli Krzywoń 2 – 12 (cała) (od 17.45)

Środa, 10.01.2024 Godz. 16.00

1. Rejewskiego 107 – 149 (nieparzyste)

2. Rejewskiego 72 – 126 (parzyste)

Czwartek, 11.01.2024 Godz. 16.00

1. Rajska 2 – 24 (parzyste)

2. Rajska 3 – 15C (nieparzyste)

Piątek, 12.01.2024 Godz. 16.00

1. Rajska 17A – 25E (nieparzyste)

2. Rajska 27A – 51 (nieparzyste)

Sobota, 13.01.2024 Godz. 10.00

1. Rajska 26A – 72B (parzyste)

2. Karskiego 4 – 58B (parzyste)

3. Sztolniowa 2 – 65 (parzyste i nieparzyste)

Niedziela, 14.01.2024 Godz. 14.00

1. Sztolniowa 25E, 33B, 20AB

2. Sztolniowa 22AB, Karskiego 19AB, 21AB

Poniedziałek, 15.01.2024 Godz. 16.00

1. Karskiego 23ABCD

2. Karskiego 27ABCD

3. *Karskiego 29A (od 17.45)

Wtorek, 16.01.2024 Godz. 16.00

1. Karskiego 23EF, 27E

2. Sztolniowa 26ABCD

3. *Karskiego 29B (od 17.45)

Środa, 17.01.2024 Godz. 16.00

1. Sztolniowa 28AB, 32EF

2. *Karskiego 31A (od 17.45)

Czwartek, 18.01.2024 Godz. 16.00

1. Sztolniowa 32ABCD

2. Karskiego 25ABCD

3. *Karskiego 33A (od 17.45)

Piątek, 19.01.2024 Godz. 16.00

1. Sztolniowa 40ABCD

2. Karskiego 31BCDE

3. *Karskiego 33B (od 17.45)

Sobota, 20.01.2024 Godz. 10.00

1. Karskiego 35ABCDEF

2. Karskiego 37ABCD, 33C

3. Sztolniowa 42AB, 46AB, 48AB

Niedziela, 21.01.2024 Godz. 14.00

1. Sztolniowa 50AB, Węglowa 1A – 4B (cała)

2. Jastrzębska 19, 17ABC, 15ABC

3. *Jastrzębska 2A,2B,3,4 (od 16.15)

Poniedziałek, 22.01.2024 Godz. 16.00

1. Jastrzębska 11AB, 9AB

2. Jastrzębska 40, 7AB, 5

Wtorek, 23.01.2024 Godz. 16.00

1. Raszowiec

2. Raszowiec

Środa, 24.01.2024 Godz. 16.00

1. Gotartowice

2. Gotartowice

Czwartek, 25.01.2024 Godz. 16.00

1. Gotartowice

2. Gotartowice

Sobota, 27.01.2024 Godz. 10.00

Kolęda dodatkowa

Starsze:

Sobota, 2.12.2023 Godz. 10.00

1. Gronowa 3 – 25 F (nieparzyste)

2. Gronowa 65 – 27 (nieparzyste)

3. Gronowa 10 – 50 (parzyste)

Wtorek, 5.12.2023 Godz. 16.00

1. Urocza: 3 – 30 (parzyste i nieparzyste)

2. Baczyńskiego 2 – 31 (parzyste i nieparzyste)

Czwartek, 7.12.2023 Godz. 16.00

1. Gotartowicka: 106A – 92 i 93 – 115

2. Małachowskiego 3 – 27B

Sobota, 9.12.2023 Godz. 10.00

1. Mokra 3 – 50 (parzyste i nieparzyste)

2. Św. Wawrzyńca 2A – 20, Sołtystwo 2 – 26 (całe)

3. Spacerowa 1 – 45 (parzyste i nieparzyste)

Niedziela, 10.12.2023 Godz. 14.00

1. Strażacka od początku (parzyste i nieparzyste)

Poniedziałek, 11.12.2023 Godz. 16.00

1. Spacerowa 46 – 62 (parzyste i nieparzyste)

2. Ziemska 1 – 27 (nieparzyste)

Wtorek, 12.12.2023 Godz. 16.00

1. Ziemska 2 – 10F (parzyste)

2. Ziemska 12 – 46 (parzyste)

Środa, 13.12.2023 Godz. 16.00

1. Jesienna 1 – 31 (nieparzyste)

2. Jesienna 8 – 34 (parzyste)

Czwartek, 14.12.2023 Godz. 16.00

1. Jesienna 35 – 37 G

Sobota, 16.12.2023 Godz. 10.00

1. Błękitna 1 – 25 (nieparzyste)

2. Błękitna 27 – 75A (nieparzyste)

Niedziela, 17.12.2023 Godz. 14.00

1. Małachowskiego 2 – 52A (parzyste)

Poniedziałek, 18.12.2023 Godz. 16.00

1. Błękitna 2 – 54 (parzyste)

2. Błękitna 58 – 78B (parzyste)

Wtorek, 19.12.2023 Godz. 16.00

1. Małachowskiego 29 – 51 (nieparzyste)

Środa, 27.12.2023 Godz. 14.00

1. Kolberga 3 – 15 i 21 – 53 (nieparzyste)

2. Kolberga 17 – 19N

3. Kolberga 10 – 40D (parzyste)

Czwartek, 28.12.2023 Godz. 14.00

1. Kłokocińska 1 – 29D (nieparzyste)

Piątek, 29.12.2023 Godz. 14.00

1. Kłokocińska 47C – 31 (nieparzyste)

2. Kłokocińska 80A – 62 (parzyste)

Sobota, 30.12.2023 Godz. 10.00

1. Kłokocińska 4 – 20D (parzyste)

2. Kłokocińska  38 – 22F (parzyste)

3. Kłokocińska 40 – 46T (parzyste)