Sakrament Eucharystii

Eucharystia jest sakramentem, który jest centralnym punktem życia Kościoła Katolickiego. Podczas Eucharystii wierni przyjmują ciało i krew Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Sakrament ten jest celebracją ofiary Chrystusa na krzyżu oraz manifestacją jedności wiernych z Bogiem i z sobą nawzajem. Eucharystia odżywia duchowo i umacnia wierzących, umożliwiając im rozwijanie głębszej relacji z Chrystusem

Terminy pierwszych Komunii świętych:

  • Pierwsza niedziela maja – wszczesna Komunia święta (10:30)
  • Pierwsza niedziela maja – I Komunia święta – grupa Gotartowice (11:30)
  • Druga niedziela maja – I Komunia Święta – grupa SP16 (11:30)
  • Trzecia niedziela maja – I Komunia Święta – grupa SP 36 (11:30)

Terminy w kolejnych latach będą utrzymane w zależności od liczby dzieci przystępujących do tego sakramentu.