Sakrament Małżeństwa

Podstawowe informacje

  • Protokół przedślubny spisuje się w kancelarii parafialnej po wcześniejszym umówieniu dogodnego terminu.
  • Protokół przedślubny narzeczeni mogą spisać na pół roku, ale nie później niż trzy miesiące przed terminem ślubu.
  • Do spisania protokołu należy przynieść:
    • świadectwo chrztu świętego wystawione pół roku przed spisaniem protokołu,
    • świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby, które nie posiadają świadectwa ukończenia religii, są zobowiązane do uczestnictwa w katechumenacie przedmałżeńskim.
    • dowód osobisty.