Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament pokuty i pojednania umożliwia wiernym pojednanie się z Bogiem i Kościołem poprzez wyznanie grzechów. Jest to sakrament uzdrowienia duchowego, który przywraca zbuntowanej duszy łaskę Bożą. Kapłan, jako reprezentant Chrystusa, udziela rozgrzeszenia, a penitent otrzymuje możliwość nawrócenia się i odnowienia relacji z Bogiem oraz społecznością Kościoła.

W naszej parafii okazja do spowiedzi świętej jest pół godziny przed każdą Mszą świętą.