Sakramenty

Sakramenty

Pamiętaj!

Każdy z tych sakramentów odgrywa istotną rolę w naszym życiu, umacniając ich w wierze i prowadząc ich do zbawienia.


Chrzest

Bierzmowanie

Eucharystia

Pokuta i Pojednanie

Namaszczenie chorych

Kapłaństwo

Małżeństwo